Stáhnout Stáhnout soubory projektu
Popis Popis
Lovci perel

 

Projekt najdete na samostatné nové webové stránce https://www.lovciperel.cz/.

Registrovat se můžete na https://www.lovciperel.cz/registrace.

Pokud Vás zaujala analogie lovu perlorodek a dětské četby, čtěte pozorně...

O CO TEDY VE HŘE LOVCI PEREL JDE:

Více než 1300 dětských knih pro mladší i starší čtenáře je zpracováno a v naší databázi jsou připraveny ke stažení otázky, přesně na míru ke konkrétní knížce.

Tyto otázky si děti berou domů současně s danou knihou. Za každé vypracované otázky děti bezprostředně po odevzdání dostávají perlu.

Každá sada otázek se skládá z povinné části (což jsou otázky z příběhu a snadno je odpoví každé dítě, pokud knihu opravdu čte) a nepovinných otázek (které jsou obtížnější a vyžadují aktivní práci s příběhem).

Registrace nutná pro přístup k herním materiálům začala 30.11.2013, v Den pro dětskou knihu.

Vlastní lov perel byl oficiálně zahájen 1. ledna 2014. Hrát se bude také po celý rok 2015.

Noví hráči v zaregistrovaných knihovnách se do hry mohou zapojovat postupně po celou dobu, záleží na nich, kolik budou mít na konci úlovku.

Hra bude pokračovat nadále i v roce 2017, knihovny si tedy budou moci stahovat veškeré dokumenty, ale perly do hry si budou muset zajistit z vlastních zdrojů.

Otázky a perly jsou základem hry a byli bychom rádi, kdybyste nadále s fyzickými perlami pracovali. Také je velmi důležitá evidence dětí a jejich úlovků, za kterou Vám předem děkujeme.

Pro evidenci použijte, prosím, naši prezenční listinu.

Autoři hry se dohodli na šíření hry pod licencí creative commons s následujícími podmínkami:

1. uvádějte autorství (Knihovna města Hradce Králové) - nemusíte se starat o nic navíc, logo knihovny a licence je uvedena v patiččce každého dokumentu

2. neužívejte dílo komerčně

3. nezasahujte do díla - budeme rádi, když do hry Vy nebo Vaši čtenáři přinesou náměty na další knihy a otázky, ale my je zpracujeme a dáme k dispozici všem, aby hra zůstala konzistentní.

 

Hra bude od Vás samozřejmě vyžadovat čas a námahu, na druhé straně je ovšem vymyšlena tak, že velkou část materiálu, který máte od nás k dispozici, můžete využít svým osobitým způsobem.

Knihy – perlorodky doporučujeme olepit na hřbetu nálepkami (z naší nabídky nebo vlastními) či jinak označit, aby si jich děti všimly na jejich běžném místě v regále.

Druhá možnost je vyčlenit pro perlorodky speciální místo, pak ovšem knihovník musí dávat pozor, co si děti půjčují. (Ne každé dítě si o otázky samo řekne.)

Pokud si dítě půjčuje knihu perlorodku, měli byste mu k ní nabídnout příslušné otázky.

Osvědčilo se předtisknout si otázky a mít je seřazené podle abecedy v deskách. Jistě si najdete nejlepší místo a způsob, jak otázky mít připravené podle Vašich podmínek. Záleží na Vás, můžete je klidně tisknout teprve při půjčování dané knihy, pokud máte spolehlivou a rychlou tiskárnu...

Dokument Pravidla hry si upravte, můžete v nich mazat a dopisovat podle toho, jak si hru upravíte. Záleží, jak budete hodnotit nepovinné otázky.

Natiskněte si potřebné množství pravidel a vložte do každé perlorodky, aby si je především začátečníci mohli vždy ještě v klidu osvěžit doma, rozdávejte je na požádání nebo je vyvěste v knihovně.

V nabídce dokumentů ke stažení je plakát, pokud byste si chtěli vytvořit jiný podle svých představ, je to možné za předpokladu, že na něm budou všechna loga a informace jako na původním.

Toto se týká všech dokumentů ke hře, které byste jakýmkoli způsobem upravovali.

Protože Lovci perel už mají za sebou několik úspěšných ročníků, můžeme Vám doporučit některé vyzkoušené možnosti:

 • Odměna za tzv. Nepovinné otázky, které jsou součástí každé sady otázek. Tyto doplňkové otázky či spíše úkoly vyžadují od dětí samostatný přístup ke knize a často i dávku kreativity.
 • Od Vás vyžadují také osobní přístup, protože sami uvidíte, že práce každého dítěte je jiná a tyto odpovědi se nedají hodnotit nějakým univerzálním způsobem.
 • Nepovinné otázky můžete ohodnotit formou našich speciálních peněz Morionů (bankovky si můžete stáhnout a vytisknout).
 • Předpokladem je samozřejmě, aby děti měly možnost tyto peníze za něco utratit. U nás se osvědčil předvánoční krámek, jehož sortiment knihovnice schraňovala po celý rok (přílohy časopisů, drobnosti od přátel a také dary z rodin soutěžících lovců...). S obchůdkem je práce, ale výsledný efekt stojí za to.Máte-li pro to podmínky, můžete krámek otevřít víckrát do roka.
 • Nepovinné otázky lze samozřejmě ohodnotit body nebo libovolnou komoditou.
 • Co se týče získaných perel, v některých pobočkách se osvědčilo navlékání získaných perel na šňůry, které zůstaly po celou dobu hry v knihovně. (Každá šňůra perel byla označena jménem svého majitele.) Bylo to dekorativní a zároveň motivující pro další hráče.
 • Můžete pravidelně zveřejňovat skóre lovu, udělat žebříček lovců i oblíbenosti perlorodých knih, Vašim nápadům se meze nekladou.
 • Pro malé děti, které ještě samy nečtou, můžete zvolit přiměřenou obdobu lovu perel, mohou například dostávat perly nebo i další hodnocení za namalování obrázku ke knize – perlorodce.
 • Dejte obzvlášť aktivním dětem možnost, aby samy vymýšlely otázky k dalším nezpracovaným knihám. Buďte přitom nároční, aby se takové otázky daly zařadit do databáze. Samozřejmě je vhodné za to nabídnout dětem přiměřenou odměn. (Nové otázky od Vašich čtenářů nám, prosím, posílejte, vložíme je na web pro všechny.)
 • Můžete k Lovcům perel zorganizovat výstavy, sběr zajímavostí z oboru či z mořského světa obecně, výtvarné nebo jiné soutěže, kvízy, módní přehlídky plavek, trénink potápění na suchu, soutěž v dýchání v lavoru nebo cokoli Vám děti dovolí.

Budeme rádi, když průběžně pošlete z Vaší knihovny fotky nebo zprávu o tom, jak si vedete.

Vaše připomínky a dotazy , stejně jako nové otázky posílejte na adresu perly@knihovnahk.cz.

(Je možné, že někde najdete nějakou pravopisnou chybu či grafickou disproporci, moc se za všechny takové mušky omlouváme a přivítáme, když nás na ně upozorníte. )

Několik slov autorky Lovců perel na závěr:

 • Lovce perel úmyslně definuji jako HRU. Slovo hra je spjato s hraním, hravostí, potažmo zábavou a radostí.
 • Účelem Lovců perel není lámání rekordů nebo prvoplánová výchova k lásce ke knihám.
 • Myslím, že by nebylo dobré, abyste děti do něčeho nutili, čtenáři by měli mít možnost s lovem kdykoli přestat, pokud je hra nebude bavit.
 • Hra Lovci perel by měla být přínosem nejen pro děti, ale také pro vás, knihovníky.

Než se do akce pustíte, promyslete si, co je pro Vás přijatelné, vhodné, zajímavé...Snažila jsem se zredukovat povinné položky na minimum, abyste si mohli přizpůsobit pravidla své povaze, míře entuziazmu, podmínkám ve Vaší knihovně a ovšem také Vašim čtenářům.

Přeji všem dobrý lov!

Alice Hrbková a tým dětských knihovnic KMHK

 

 

 

Popis Popis
Seznamy dětské literatury

Tisková zpráva.

Jak se lépe orientovat v dětské literatuře
Březen pojímají knihovny jako měsíc čtenářů. A v březnu 2020 vystavujeme čerstvé seznamy literatury! Členky Klubka KDK SKIP východních Čech aktualizovaly seznamy dětské literatury, které vytvořily pro potřeby učitelů a rodičů.

Členky Klubka KDK SKIP 08 vypracovávají seznamy zajímavé a čtivé dětské literatury sedmým rokem. Seznamy za tuto dobu nabyly úctyhodného počtu knih. Pouhým přidáváním TOP 10 by však ztratily svou přehlednost, proto přicházíme vždy s novým seznamem knih vydaných v roce předchozím (případně na konci roku ještě o rok zpět).

Nové seznamy s novinkami za rok 2019 obsahují 25 titulů pro každý ročník. Nové TOP knihy jsou v seznamech zvýrazněny, takže jsou na první pohled zřetelné. Výběr je zaměřen na novinky a čtivé knížky, které knihovnice znají z půjčovní praxe. Ke každé knize jsou připojeny tyto údaje: jméno autora, nakladatel, rok vydání, počet stran a stručná anotace knihy. 

Možnosti, kde hledat informace k autorům také uvádíme v závěru tiskové zprávy. Řazení knížek podle jednotlivých tříd zůstalo zachováno: 1. ročník, 2. – 3. ročník, 4. – 5. ročník, 6. ročník, 7. – 8. ročník a 9. ročník. Rozdělení je pouze orientační, vždy záleží na čtenářské vyspělosti dítěte a jeho zájmu. V souvislosti s potřebami a zároveň s projektem S knížkou do života - Bookstart  http://www.sknizkoudozivota.cz/ přidáváme seznam knih vhodných pro děti předškolní. V seznamu je označujeme 0 (nulou).

Pro ty, kteří si Seznamy ke své potřebě tisknou, máme originální obálku. Kolegyně Markéta Dubnová z Knihovny města Hradce Králové ji nakreslila a vy si ji můžete stáhnout.

Knihovnice věří, že seznamy dětské literatury stejně jako projekt Lovci perel přispěje ke zviditelnění nových knižních titulů a ke snadnější orientaci pedagogů a rodičů při výběru knih. Doporučujeme, aby dětská oddělení na svých webových stránkách uvedla odkaz na tyto seznamy společně s dalšími projekty podporujícími čtenářství.

Pokud v seznamu chybí vaše oblíbená kniha, neváhejte a pošlete její anotaci na email: knihovna21@gmail.com .
Na vaše příspěvky se těší koordinátorka projektu Mgr. Jitka Kyclová z Krajské knihovny v Pardubicích

Popis Popis
Cesta vesmírem

Jste registrovaní ale neznáte kód?