Popis
Seznamy dětské literatury

Tisková zpráva.

Jak se lépe orientovat v dětské literatuře
Březen pojímají knihovny jako měsíc čtenářů. A v březnu 2017 vystavujeme čerstvé seznamy literatury! Členky Klubka KDK SKIP východních Čech aktualizovaly seznamy dětské literatury, které vytvořily pro potřeby učitelů a rodičů.

Podrobný popis

Členky Klubka KDK SKIP 08 vypracovávají seznamy zajímavé a čtivé dětské literatury od roku 2014. Seznamy za tuto dobu nabyly úctyhodného počtu knih. Pouhým přidáváním TOP 10 by však ztratily svou přehlednost, a proto letos dochází k malým úpravám tak, aby soubory byly přehlednější a operativně využitelné pro potřeby učitelů a rodičů.
Původní soubor obsahoval jmenný seznam autorů a knih pro jednotlivé ročníky, stručnou anotaci jednotlivých titulů a knížky pro 6. - 9. ročník byly doplněny medailonkem autora. Pro tyto seznamy jsme vytvořily archiv a najdete je tak, jak jste byli zvyklí.
Nové seznamy s novinkami za rok 2016 obsahují 25 titulů pro každý ročník. Nové TOP knihy jsou v seznamech zvýrazněny, takže jsou na první pohled zřetelné. Výběr je zaměřen na novinky a čtivé knížky vydané v roce 2016 (případně 2015), které knihovnice znají z půjčovní praxe. Ke každé knize jsou připojeny tyto údaje: jméno autora, nakladatel, rok vydání, počet stran a stručná anotace knihy. Upustily jsme od sestavování medailonků autorů, neboť v dnešní době není problém najít jejich stránky na internetu. Možnosti, kde hledat informace k autorům také uvádíme v závěru této zprávy. Řazení knížek podle jednotlivých tříd zůstalo zachováno: 1. ročník, 2. – 3. . ročník, 4. – 5 . ročník, 6. ročník, 7. – 8 . ročník a 9. ročník. Rozdělení je pouze orientační, vždy záleží na čtenářské vyspělosti dítěte a jeho zájmu.

Knihovnice věří, že seznamy dětské literatury stejně jako projekt Lovci perel přispěje ke zviditelnění nových knižních titulů a ke snadnější orientaci pedagogů a rodičů při výběru knih. Doporučujeme, aby dětská oddělení na svých webových stránkách uvedla odkaz na tyto seznamy společně s dalšími projekty podporujícími čtenářství.

Pokud v seznamu chybí vaše oblíbená kniha, neváhejte a pošlete její anotaci na email: knihovna21@gmail.com .
Na vaše příspěvky se těší koordinátorka projektu Mgr. Jitka Kyclová z Krajské knihovny v Pardubicích

Všechny soubory:

Jednotlivé soubory: