Stáhnout Stáhnout soubory projektu
Popis Popis
Lovci perel

Hra Lovci perel mění čtení v dobrodružství a z práce s knihou dělá zábavu. Vybrané dětské knížky se ve hře stávají perlorodkami a přinášejí svým čtenářům zajímavý zisk v podobě opravdových perel. Pravidla hry si každá knihovna může přizpůsobit svým podmínkám.

Pokud Vás zaujala analogie lovu perlorodek a dětské četby, čtěte pozorně...

O CO TEDY VE HŘE LOVCI PEREL JDE:

Více než 1300 dětských knih pro mladší i starší čtenáře je zpracováno a v naší databázi jsou připraveny ke stažení otázky, přesně na míru ke konkrétní knížce.

Tyto otázky si děti berou domů současně s danou knihou. Za každé vypracované otázky děti bezprostředně po odevzdání dostávají perlu.

Každá sada otázek se skládá z povinné části (což jsou otázky z příběhu a snadno je odpoví každé dítě, pokud knihu opravdu čte) a nepovinných otázek (které jsou obtížnější a vyžadují aktivní práci s příběhem).

Registrace nutná pro přístup k herním materiálům začala 30.11.2013, v Den pro dětskou knihu.

Vlastní lov perel byl oficiálně zahájen 1. ledna 2014. Hrát se bude také po celý rok 2015.

Noví hráči v zaregistrovaných knihovnách se do hry mohou zapojovat postupně po celou dobu, záleží na nich, kolik budou mít na konci úlovku.

Hra bude pokračovat nadále i v roce 2017, knihovny si tedy budou moci stahovat veškeré dokumenty, ale perly do hry si budou muset zajistit z vlastních zdrojů.

Otázky a perly jsou základem hry a byli bychom rádi, kdybyste nadále s fyzickými perlami pracovali. Také je velmi důležitá evidence dětí a jejich úlovků, za kterou Vám předem děkujeme.

Pro evidenci použijte, prosím, naši prezenční listinu.

Autoři hry se dohodli na šíření hry pod licencí creative commons s následujícími podmínkami:

1. uvádějte autorství (Knihovna města Hradce Králové) - nemusíte se starat o nic navíc, logo knihovny a licence je uvedena v patiččce každého dokumentu

2. neužívejte dílo komerčně

3. nezasahujte do díla - budeme rádi, když do hry Vy nebo Vaši čtenáři přinesou náměty na další knihy a otázky, ale my je zpracujeme a dáme k dispozici všem, aby hra zůstala konzistentní.

 

Hra bude od Vás samozřejmě vyžadovat čas a námahu, na druhé straně je ovšem vymyšlena tak, že velkou část materiálu, který máte od nás k dispozici, můžete využít svým osobitým způsobem.

Knihy – perlorodky doporučujeme olepit na hřbetu nálepkami (z naší nabídky nebo vlastními) či jinak označit, aby si jich děti všimly na jejich běžném místě v regále.

Druhá možnost je vyčlenit pro perlorodky speciální místo, pak ovšem knihovník musí dávat pozor, co si děti půjčují. (Ne každé dítě si o otázky samo řekne.)

Pokud si dítě půjčuje knihu perlorodku, měli byste mu k ní nabídnout příslušné otázky.

Osvědčilo se předtisknout si otázky a mít je seřazené podle abecedy v deskách. Jistě si najdete nejlepší místo a způsob, jak otázky mít připravené podle Vašich podmínek. Záleží na Vás, můžete je klidně tisknout teprve při půjčování dané knihy, pokud máte spolehlivou a rychlou tiskárnu...

Dokument Pravidla hry si upravte, můžete v nich mazat a dopisovat podle toho, jak si hru upravíte. Záleží, jak budete hodnotit nepovinné otázky.

Natiskněte si potřebné množství pravidel a vložte do každé perlorodky, aby si je především začátečníci mohli vždy ještě v klidu osvěžit doma, rozdávejte je na požádání nebo je vyvěste v knihovně.

V nabídce dokumentů ke stažení je plakát, pokud byste si chtěli vytvořit jiný podle svých představ, je to možné za předpokladu, že na něm budou všechna loga a informace jako na původním.

Toto se týká všech dokumentů ke hře, které byste jakýmkoli způsobem upravovali.

Protože Lovci perel už mají za sebou několik úspěšných ročníků, můžeme Vám doporučit některé vyzkoušené možnosti:

 • Odměna za tzv. Nepovinné otázky, které jsou součástí každé sady otázek. Tyto doplňkové otázky či spíše úkoly vyžadují od dětí samostatný přístup ke knize a často i dávku kreativity.
 • Od Vás vyžadují také osobní přístup, protože sami uvidíte, že práce každého dítěte je jiná a tyto odpovědi se nedají hodnotit nějakým univerzálním způsobem.
 • Nepovinné otázky můžete ohodnotit formou našich speciálních peněz Morionů (bankovky si můžete stáhnout a vytisknout).
 • Předpokladem je samozřejmě, aby děti měly možnost tyto peníze za něco utratit. U nás se osvědčil předvánoční krámek, jehož sortiment knihovnice schraňovala po celý rok (přílohy časopisů, drobnosti od přátel a také dary z rodin soutěžících lovců...). S obchůdkem je práce, ale výsledný efekt stojí za to.Máte-li pro to podmínky, můžete krámek otevřít víckrát do roka.
 • Nepovinné otázky lze samozřejmě ohodnotit body nebo libovolnou komoditou.
 • Co se týče získaných perel, v některých pobočkách se osvědčilo navlékání získaných perel na šňůry, které zůstaly po celou dobu hry v knihovně. (Každá šňůra perel byla označena jménem svého majitele.) Bylo to dekorativní a zároveň motivující pro další hráče.
 • Můžete pravidelně zveřejňovat skóre lovu, udělat žebříček lovců i oblíbenosti perlorodých knih, Vašim nápadům se meze nekladou.
 • Pro malé děti, které ještě samy nečtou, můžete zvolit přiměřenou obdobu lovu perel, mohou například dostávat perly nebo i další hodnocení za namalování obrázku ke knize – perlorodce.
 • Dejte obzvlášť aktivním dětem možnost, aby samy vymýšlely otázky k dalším nezpracovaným knihám. Buďte přitom nároční, aby se takové otázky daly zařadit do databáze. Samozřejmě je vhodné za to nabídnout dětem přiměřenou odměn. (Nové otázky od Vašich čtenářů nám, prosím, posílejte, vložíme je na web pro všechny.)
 • Můžete k Lovcům perel zorganizovat výstavy, sběr zajímavostí z oboru či z mořského světa obecně, výtvarné nebo jiné soutěže, kvízy, módní přehlídky plavek, trénink potápění na suchu, soutěž v dýchání v lavoru nebo cokoli Vám děti dovolí.

Budeme rádi, když průběžně pošlete z Vaší knihovny fotky nebo zprávu o tom, jak si vedete.

Vaše připomínky a dotazy , stejně jako nové otázky posílejte na adresu perly@knihovnahk.cz.

(Je možné, že někde najdete nějakou pravopisnou chybu či grafickou disproporci, moc se za všechny takové mušky omlouváme a přivítáme, když nás na ně upozorníte. )

Několik slov autorky Lovců perel na závěr:

 • Lovce perel úmyslně definuji jako HRU. Slovo hra je spjato s hraním, hravostí, potažmo zábavou a radostí.
 • Účelem Lovců perel není lámání rekordů nebo prvoplánová výchova k lásce ke knihám.
 • Myslím, že by nebylo dobré, abyste děti do něčeho nutili, čtenáři by měli mít možnost s lovem kdykoli přestat, pokud je hra nebude bavit.
 • Hra Lovci perel by měla být přínosem nejen pro děti, ale také pro vás, knihovníky.

Než se do akce pustíte, promyslete si, co je pro Vás přijatelné, vhodné, zajímavé...Snažila jsem se zredukovat povinné položky na minimum, abyste si mohli přizpůsobit pravidla své povaze, míře entuziazmu, podmínkám ve Vaší knihovně a ovšem také Vašim čtenářům.

Přeji všem dobrý lov!

Alice Hrbková a tým dětských knihovnic KMHK

 

 

 

Popis Popis
Seznamy dětské literatury

Tisková zpráva.

Jak se lépe orientovat v dětské literatuře
Členky Klubka KDK SKIP východních Čech aktualizovaly seznamy dětské literatury, které vytvořily pro potřeby učitelů a rodičů. Přibylo deset TOP knih (do každého školního ročníku) vydaných nejpozději v roce 2015.

Knihovnice se zaměřily na novinky a oblíbené knihy čtenářů dětských oddělení tak, jak je znají z půjčovní praxe. Seznamy literatury obsahují: jmenný seznam autorů a knih pro jednotlivé ročníky, anotace ke knihám a pro 6. – 9. ročník medailonky autorů.
Pro jednotlivý ročník je k dispozici sada: seznam (excel) + anotace (word), např. z excelovského souboru si stáhnete seznam pro šestou třídu a mezi wordovskými dokumenty naleznete soubor 15_6_seznamy_final. Číslovka 15 označuje rok, ve kterém byl seznam sestaven, 6 označuje ročník (třídu).

Řazení knížek podle jednotlivých tříd je pouze orientační, vždy záleží na čtenářské vyspělosti žáka a jeho zájmu. Seznamy byly vypracovány s cílem usnadnit práci knihovníkům, pedagogům a rodičům. Nové knihy TOP 10 jsou v seznamech zvýrazněny, takže jsou na první pohled zřetelné.
Knihovnice věří, že seznamy dětské literatury stejně jako projekt Lovci perel přispěje ke zviditelnění nových knižních titulů a ke snadnější orientaci pedagogů a rodičů při výběru knih. Doporučujeme, aby dětská oddělení na svých webových stránkách uvedla odkaz na tyto seznamy společně s dalšími projekty podporujícími čtenářství.

Pokud v seznamu chybí vaše oblíbená kniha, neváhejte a pošlete její anotaci na email: knihovna21@gmail.com .
Na vaše příspěvky se těší koordinátorka projektu Mgr. Jitka Kyclová z Krajské knihovny v Pardubicích.

Další užitečné knihy a portály zabývající se dětskou literaturou:
Pavel Mandys a kolektiv: 2x101 knih, Nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež, Albatros 2013, ISBN: 978-80-00-03336-5 Lexikon je zasvěceným, praktickým i nadšeným průvodcem dějinami i současností literatury pro děti a mládež. Věnuje se neslavnějším a nejčtenějším knihám, představuje to nejlepší z české i zahraniční literatury.
Celé Česko čte dětem – http://www.celeceskoctedetem.cz/
Čtení pomáhá – http://www.ctenipomaha.cz/
Rosteme s knihou - http://www.rostemesknihou.cz/
Bibliohelp (léčba knihou) – www.bibliohelp.cz Čítárny - http://www.citarny.cz/
Česká sekce IBBY - http://www.ibby.cz
Katalog „Nejlepší knihy dětem" vychází poprvé v elektronické podobě a bude sloužit pro orientaci v nových titulech knihkupcům, knihovnám, školám, rodičům i širší veřejnosti. http://sckn.cz/content/zpravy/file-946_low.pdf
v menším rozlišení pak na www.sckn.cz

Předchozí katalog je ke stažení na http://sckn.cz/content/zpravy/file-946_low.pdf, v menším rozlišení pak na www.sckn.cz.


Jste registrovaní ale neznáte kód?